سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عطیه قربانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محبوبه سلیمیان – کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

فرایند شیرین سازی پروپان در پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی توسط شست و شوی پروپان با کاستیک انجام می شود و پروپان شیرین پس ازآب زدایی در بسترهای غربال مولکولی برای فروش ذخیره سازی می شود یا به خط سراسری گاز کشور تزریق می شود. کاستیک غنی از مرکاپتاید ها در سیکل احیا توسط واکنش اکسایش کاتالیستی احیا شده و به چرخه استخراج برگردانده می شوداین فرایند در پالایشگاه به صورت پیوسته انجام می شود ولی به دلیل در سرویس نبودن پمپی که بتواند کاستیک احیا شده را به برج استخراج پروپان برگرداند،پروپان قبل از ورود به واحد شیرین سازی به سمت مشعل فرستاده می شد طی این بررسی برج استخراج پروپان ابتدا از کاستیک پر شد و به صورت نیمه پیوسته فقط پروپان پیوسته از برج عبور کند) در سرویس قرار گرفت.طی این فرایند توتال س ولفور و مرکاپتان موجود در کاستیک به طور مداوم اندازه گیری شد. نتایج این تست نشان داد که در صورت بروز مشکل در تزریق پیوسته کاستیک به برج استخراج می توان این فرایند را به صورت نیمه پیوسته انجام داد و از هدر رفت پروپان وآلودگی محیط زیست جلو گیری کرد و پس از اشباع کاستیک نیز می توان آن را به منظور جلوگیری از هدر رفت به سیکل احیا باز گرداند.