سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان ولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین کیانمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدرضا حسن بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
هیمن امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ا زمهمترین مواد فرعی کشاورزی فضولات دام می باشد که به خاطر تولید بیشتر مواد پروتئینی احداث دامداریهای صنعتی در حاشیه شهرها گسترش یافته است دامداریها با تولید و تجمع کود سلامت انسان و محیط زیست را به مخاطره انداخته اند تولید فضولات حیوانی با حجم زیاد رطوبت بالا و جرم حجمی کم باعث شده تا دفع کود به مشکل تبدیل شود جرم مخصوص پایین حمل و نقل و ذخیره این مواد را در مزارع و باغات مشکل ساخته و باعث افزایش هزینه ها می شود یکی از بهترین روشها برای حل مشکل استفاده از فناوری متراکم سازی کود می باشد دراولین قدم اندازه گیری دانسیته خیلی مهم می باشد و کمی کردن اثر محتوی رطوبت روی دانسیته ذره غیرمتراکم و ضربه ای دررفتار مواد بیولوژیکی درطول انبار داری حمل و نقل بسیار مهم است لذا دانسیته غیرمتراکم دانسیته ضربه ای و ذره در سه سطح رطوبت %۳۰ %۲۰ %۱۰ پایه تر سه سطح اندازه ذرات۱ ۰٫۶ ۰٫۳ میلی متر با استفاده از طرح فاکتوریل تصادفی انجام شد.