مقاله کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان
مقاله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی استفاده از روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختلال وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان در ۳ بیمار مبتلا پرداخته است.
مواد و روش ها: یک طرح تک موردی در سه بیمار مبتلا به وسواس مقاوم به درمان استفاده شد. به منظور سنجش بیماران، مقیاس وسواس فکری و عملی ییل – براون، پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک و نیز یک مقیاس فرآیندی مور استفاده قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاکی از کاهش چشم گیر در علائم وسواسی، نمرات افسردگی و اضطراب، میزان اعتقاد به افکار وسواسی، پریشان زایی افکار وسواسی و لزوم پاسخ دهی به آنها در سنجش پس از درمان بود و این کاهش ها تا یک ماه پس از درمان نیز حفظ شد.
نتیجه گیری: فرآیند درمان و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند روش درمانی موثری برای بیماران مبتلا به وسواس مقاوم به درمان باشد.