سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عابدین برزگر خاندوزی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شرق گلستان
سلیل جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمینودشت

چکیده:

عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می اید که یک طرف از قرار داد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد مشروط براینکه از ان اطلاعات بطور موثری درهنگام برقراری ارتباط با طرف دیگر استفاده کند این آگاهی بیشتر عمدتا باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات اضافی می شود درواقع این منافع بابت برخورداری از اطلاعات بیشتر است پیده عدم تقارن اطلاعاتی دربازارهای بورس اوراق بهادار از انجای یکه ناشی می شود که بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیه کنندگان اطلاعات تضاد منافع وجودداردعدم تقارن اطلاعاتی بطور مستقیم برروی عملکرد بازارها اوراق بهادار تاثیر میگذارد به گونه ای که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش کارایی بازار و کاهش آن باعث افزایش کارایی بازار می گردد کاهش کارایی بازار هم میتواند منافع سرمایه گذاران و سهامداران را تهدید کند و هم قادر است منافع شرکت ها و دست اندرکاران بورس اوراق بهادار را تهدید نماید یکی از راه های موثر مبارزه با این پدیده منفی ارایه اطلاعات اضافی است اما ارایه اطلاعات اضافی با صرف زمان و هزینه همراه است که این امر خود باعث عدم استقبال از ارایه چنین اطلاعاتی می گردد.