سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود حیدری – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد امانی تهران –
جمشید جمشیدی –

چکیده:

بیشینه نمودن کاربرد مواد خام گران قیمت هدفی مهم درصنایع است مواد خام بطور معمول به حالت صفحه های بزرگتر از ابعاد قطعه ای که باید از آن بریده شود هستند که این قطعه ها می توانند از گونه هایی متفاوت و یا از یک گونه باشند مساله برش قطعات به دسته ی ویژه ای ازمسائل که مسائل برش و بسته بندی نام دارد متعلق است هدف معمول چنین مسایلی تعیین آرایشی بهینه از یک دسته قطعه های از پیش تعریف شده است بگونه ای که این قطعه ها با کمترین دورریز درون یک صفحه جای گیرند درطی بیست سال گذشته روشهایی برای انجام جایگذاری ارایه شده اند که دربرگیرنده ی روشهای جایگذاری نیمه خودکار تا روشهای کامپیوتری خودکار هستنددر بیشتر روشهای پیشنهادی برایجایگذاری خودکار زمان محاسبات بسیار زیاد است که به سبب شمار نامحدود آرایشهایی است که یک دسته از اشکال دو بعدی می توانند دریافت دارند بنابراین اختصاص یک روال ریاضی عمومی به مساله ی جایگذاری انجام پذیر نیست دراین پژوهش یک سیستم مجتمع توسط نرم افزار ویژوال سی++ نسخه ۶/۰ برنامه نویسی شد دربرگیرنده یک روال آشکارسازی مرزی برای آشکارسازی مرز قطعه های نامنظم، چندگوش سازی انها و نگهداری داده های آنها درفایل مربوطه طراحی شد با بهره از تصویرهای چندگوش شده فهرست ساخت و ترتیب به کارگیری الگوها به عنوان ورودی برای الگوریتم ژنتیک جایگذاریهایی با درنظر گرفتن محدودیت ها انجام میگیرد.