سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق
مهرداد جعفربلند – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غضنفر شاهقلیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک BLDC مورد استفاده درخودروهای برقی عموما از نوع سه فاز هستندیکی از معایب این موتورها وجود ریپل و نوسان درگشتاور خروجی آنها می باشد که این مساله باعث تولید نویزهای صوتی و ایجادسروصدا درخودرو میشود همچنین وجود نوسان درگشتاور باعث کاهش راندمان خودرو شده ودرنتیجه با یکبارشارژ نمودن باطری مسافت طی شده خودرو کاهش می یابد دراین مقاله استفاده ازموتور BLDC با تعدادفازهای بیشتر بمنظور کاهش ریپل گشتاور درخودروهای برقی پیشنهاد شده است و دراین راستا یک مدل شبیه سازی جدید ازموتور BLDC با ۹ فاز مورد مطالعه قرارگرفته و اجرای مدل بکمک نرم افزار MATLAB/Simulink ارایه شده است شبیه سازی موتور از طریق مدلسازی دینامیکی با استفادها زمفهوم توابع سوئیچینگ صورت گرفته است همچنین به منظور ایجاد گشتاورثابت و بهره گرفتن از حداکثر ظرفیت گشتاور موتور از روش کنترل جریان هیسترزیس درحلقه داخلی سیستم کنترل سرعت و گشتاور موتور استفاده شده است.