سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی سعیدی نژاد – دانشجوی دکتری
حامد پرویزپور – کارشناس ارشد
علی اکبر دهقان – دانشیار دانشگاه یزد
محمدعلی اردکانی – دانشیار

چکیده:

یکی از روشهای کاهش شدت اغتشاشات درتونلهای باد استفاده از توری می باشد دراین تحقیق سعی شده است که اثر تعداد توری ها و نوع آنها بر کاهش شدت اغتشاشات تونل بادبصورت تجربی و با کمک جریان سنج سیم داغ بررسی گردد. نتایج برای یک توری با شبکه های مختلف و نیز چند توری موازی با پیکربندی های متفاوت مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج نشان داده است که توری ها تا بیشتر از حد معینی نمی توانند شدت اغتشاشات را کاهش دهند بهترین آرایش توری ها جهت دستیابی به کمترین اغتشاشات شامل سه توری با کمترین میزان افت فشار تشخیص داده شد.