سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود خالدی – گروه مهندسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
هادی معاضد – هیأت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز بلوار گلستان،دانشگاه شهید چمرا
لیلا ابراهیمی قوام آبادی – گروه مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
صادق پیوسته – شرکت فولاد خوزستان

چکیده:

اصطلاح اسمز معکوس RO به جداسازی یون های حل شده و مولکول های کوچک آلوده کننده ی آب به وسیله ی ممبران به کمک اعمال فشار اشاره دارد. پیش تصفیه ی آب برای تغذیه ی ممبران ها و حذف جامدات معلق در آب، گامی کلیدی در طراحی و بهره برداری واحدهای اسمز معکوس می باشد و نقش اساسی در کاهش شاخص گرفتگی SDI و راندمان این واحدها دارد. آب مصرفی واحد اسمز معکوس شرکت فولاد خوزستان از رودخانه ی کارون، پس از حذف سختی آب، تأمین می گردد. سیستم پیش تصفیه، شامل فیلترهای شنی و کارتریج فیلتر می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تصفیه ی شیمیایی و تست میدانی انواع مختلف لخت هساز در سیستم پیش تصفیه، میزان کاهش شاخص SDI و تغییرات عملکرد واحد اسمز معکوس فولاد خوزستان بررسی گردد. نتایج به دست آمده، نشادن داد ه اند که استفاده از لخته ساز کاتیونی، به دلیل خطر رسوب گذاری، کارایی مناسبی ندارند و لخته ساز آنیونی به اندازه ی کافی بر کاهش SDI مؤثر نمی باشد ولی استفاده ی مناسب از لخت هسازهای کاتیونی ضعیف(پایه پلی آمین چهار ظرفیتی)، تاثیر قابل توجهی در کاهش SDI و گرفتگی ممبران ها و پریود شستشوی شیمیایی آن ها دارد به گون های که با تزریق ppm 3-5 از این لخته ساز، میزان SDI در محدوده ی ۱٫۵ تا ۳ قرار گرفت. میزان اختلاف فشار مراحل ۱ و ۲ مدول های اسمز معکوس میانگین bar 1 کاهش یافتند. میزان تولید نیز با افزایش ۳۷٫۵ درصدی از ۸۰ به ۱۱۰ متر مکعب در ساعت افزایش یافت و پریود شست وشوی شیمیایی ممبران ها از میانگین ۳۷ روز به ۱۷۴ روز رسید.