سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شراره عرب امیری – کارشناس مسئول تحول اداری و بهبود روشها شرکت قطارهای مسافری رجا
سمیه نکویی شهرکی – کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی

چکیده:

یکی از مهمترین نقاط ضعف و مشکل در شبکه حمل و نقل کشور که عامل افزایش هزینه ها و زایل نمودن سرمایه های ملی شده است فقدان ایمنی مناسب در سیستم حمل و نقل کشور است وقوع سوانحی نظیرسانحه نیشابوردرحمل و نقل ریلی بیانگر این نکته است که دید و نگرش به مساله ایمنی هنوز انسجام لازم را به دست نیاورده و نیازمند بازنگری و کنکاش بیشتری است متاسفانه درکشور دیدگاه به مساله ایمنی بیش و پیشاز هرچیزی به مسائل فنی توجه نموده و همین امر باعث شده که ایمنی در صنعت حمل و نقل جایگاه مشخصی نداشته باشد لیکن با توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله تلاش شده است تا با استفاده از مدیریت ریسک و تلفیق آن با نظرات خبرگان امر دراستفاده از روشدلفی راه کارهایی برای مقابله با سوانح ریلی و کاهش آنها در کشور عزیزمان ارایه شود.