سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد خلج امیر حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران
رحمان صوفیانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله کاهش سطح مقطع راداری یک صفحه فلزی در باند X به کمک شکل دهی بررسی می شود و سپس لایه ای از جاذب به آن اعمال می شود. شکل دهی صفحه به صورتی است که با ایجاد ناهمواری هایی با ارتفاع محدود بر روی آن و منحرف کردن انعکاس آینه ای از جهت تابش، مقدار سطح مقطع راداری (RCS) مونواستاتیک صفحه کاهش یابد. به این منظور به کمک یک تابع سطح مناسب این ناهمواری ها را مدل می کنیم و با بهینه سازی این تابع به کمک الگوریتم ژنتیک، مقدار RCS آن برای تابش عمودی تا حد امکان کاهش داده می شود. برای محاسبه RCS از حل عددی معادلات انتگرالی به روش ممان و مش بندی مثلثی RWG استفاده می شود. سپس با قرار دادن لایه ای نازک از جاذب بر روی آن، نشان داده می شود که به کمک این روش علاوه بر کاهش قابل ملاحظه مقدار ماده جاذب مصرفی، مقدار سطح مقطع راداری ساختار نیز کاهش بیشتری می یابد.