سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیر فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هوافضا
محمد ابراهیمی – استادیار پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

در این مقاله ابتدا روش های مختلف کاهش صدای انتقا ل یافته به داخل کپسول زیستی را بررسی می کن یم. در ادامه روی خلا و خواص آن بحث می کنیم. سپس روش پیشنهادی مبنی بر کاهش سطح فشار صوت با استفاده از خلا ارائه می شود. در پایان طرح ابدایی جهت طراحی کپسول زیستی در راکت کاوش و چگونگی استفاده از خلا جهت کاهش سطح فشار صوت انتقال یافته به داخل کپسول را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.