سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
عسگر عباس زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
خسرو دباغ صادقی پور – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله یک ساختار بهینه برای فیلترهای FIR با قابلیت برنامهریزی با استفاده از روش جدید نمایش ضرایب ارائه شده است. ضرایب فیلتر به ضرایب جزئی با طول بیت کمتر تقسیم شده و با نمایش علامتدار ضرایب جزئی مدهای مشتر ک افزایش یافته و پیچیدگی فیلتر کاهش مییابد. نتایج سنتز دوفیلتر طراحی شده بر رویFPGA نسبت به ۲ مورد از آخرین کارهای انجام شده در این زمینه ۳۴ % و ۲۷ % کاهش را نشان میدهد