سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن ساقی – دانشجوی دکتری عمران آب
محمد کبارفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی

چکیده:

تغییر اقلیم درنقاط مختلف جهان یکی از عوامل اصلی افزایش بروز حوادثی چون سیلاب و یا خشکسالی درنقاط مختلف جهان می باشد بطوریکه این تغییر رفتار می تواند عاملی درجهت افزایش خطرپذیری هیدرولوژیکی بسیاری از سدها گردد روشهای غیرسازه ای یکی از روشهای موثر کارآ و کم هزینه درجهت کاهش ریسک درسدهای بزرگ می باشد زیرا تجارت جهانی نشان میدهد که دستیابی به ایمنی مطلوب با هزینه ای بسیارکمتر با روشهای غیرسازه ای امکان پذیر است شناسایی عوامل خطرساز و تعیین ریسک آنها درطراحی و ساخت برخی از سدها و استفاده از روشهای غیرسازه ای ازقبیل استفاده ازسیستمهای هشدار سیل پیش بینیهای اقلیمی پیش بینی اورد رودخانه درفصول سیلابی و … باعث بهینه شدن هزینه های اجرایی و مدت انجام پروژه می گردد.