سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا شرافت – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی
افشین ابراهیمی –

چکیده:

دراین مقاله روشی را برای ناحیه بندی تصویررنگی ارایه می کنیم برای اینکار از یک شبکه عصبی کوهنن استفاده کردهایم ابتدا اجزای رنگهای قرمز سبز و آبی هرنقطه از تصویر بهعنوان ورودی به شبکه عصبی داده می شود ناحیه بندی پس از آموزش شبکه و تنظیم شدن وزنها انجام میشود درنهایت با آستانه زنی روی مقادیر قرمز سبز و ابی نقاط تصویرناحیه بندیش ده تصویر ها یی بدست می آید تعداد رنگها دریک تصویر نمونه با کیفیت مناسب به میزان ۸۷/۵% کاهشداده شده است که درمقایسه با روشهای موجود کاهش بیشتری است.