سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا خلیلیان – کارشناس ارشد نرم افزار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
آرمان مهربخش – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

یکی ازعملیات مهمدرچرخه ی حیات یک نرم افزار آزمون رگرسیون است که درمرحله نگهداری نرم افزار به دفعات انجام می شود آزمون رگرسیون درهر اجرا باید تعداد انبوهی از موارد آزمون را روی نرم افزار اجرا نماید با گذشت زمان حجم مجموعه آزمون آن قدر بزرگ می شود که اجرای همه ی انها غیرعملی می گردد برای حل این مشکل از فنون کاهش مجموعه آزمون استفاده می شود متاسفانه کاهش حجم منجر به از دست رفتن کارایی مجموعه در کشف خطا میگردد برای برطرف نمودن این مشکل دراین مقاله یک الگوریتم کارا ارایه شدها ست این الگوریتم با استفاده از خوشه بندی الگوهای اجرایی مواردآزمون افزونگی را از مجموعه حذف می نماید درجریان نمونه گیری از هر خوشه مورد آزمونی که بیشترین پوشش نیازمندی ها را تامین کند انتخاب خواهد شدجهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی آزمایشهایی مشابهمطالعات پیشین روی برنامه های محک زیمنس ترتیب یافته است نتایج آزمایشها نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی قادر است ضمن کاهش قابل ملاحظه اندازه ی مجموعه ها قدرت کشف خطای آنها را بهبود دهد