سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین فرخی – عضو هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه ای تبریز
محمدباقر مهدی زاده – استادیار دانشگاه فنی حرفه ای تبریز
مسعود تقی زادیه – عضو هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه ای تبریز

چکیده:

وجودشهرهای پرجمعیت و صنعتی درکنارگسل های فعال درایران و حفظ و پایداری آنها دربرابر خطرات زلزله از اهم وظایف هرایرانی است هدف از پدافند غیرعامل دربرابر زلزله استمرار فعالیت های زیربنایی تامین نیازهای حیاتی تداوم خدمات رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور درشرایط تهدید و بحران و وقوع زلزله و هرگونه حوادث و بلایای طبیعی حفظ بنیه اداری کشور از طریق اجرای طرح های پدافند غیرعامل و کاستن از آسیب پذیری مستحدثات تجهیزات حیاتی و حساس کشور امکان پذیر است بنابراین هربرنامه که تحت این عنوان طراحی و اجرا شود علاوه برتوجه به مسائل امنیتی و اقتصادی به دنبال دستیابی به هدف افزایش ظرفیت کشور در مقابله با تهدیدات احتمالی هرگونه سوانح طبیعی به ویژه زلزله و نیز ارتقای توانمندی و استانه تحمل ملی برخورد با موقعیت اضطراری و بحرانی خواهد بود.