سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان سپهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات- سیستم دانشگاه آزاد شهر مجلسی
حسین امامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر مجلسی
حامد قنبری فشتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات – سیستم دانشگاه آزاد شهر مجلسی

چکیده:

این مقاله قابلیت الگوریتم های مختلف ترمالیزاسیون نوری با در نظر گرفتن زیر فضاهای رنگ مختلف در بازشناسی چهره را مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به اینکه در پژوهش های پیشین فضای رنگ کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، لذا در این مقاله فضای رنگ را مورد بررسی قرار داده ایم. در این راستا الگوریتم های انتخابی با اعمال بر تصاویر بانک داده DARK XMZVTS مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج تحقیقات در زمینه بهره برداری از ویژگی رنگ موکد آن است که بهره گیری از فضاهای مختلف رنگ می تواند کارایی سیستم بازشناسی چهره را افزایش دهد. ولی نکته قابل توجه آن است که روشهای مختلف نرمالیزاسیون نوری روی پایگاه داده های متفاوت و همچنین فضاهای رنگ گوناگون یکسان عمل نمی کنند. لذا با بهینه سازی فرآیند نرمالیزاسیون نوری در مرحله پیش پردازش داده ها امیدواریم بتوانیم به طور مؤثرتری از ویژگی رنگ بهره گیریم.