سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی نوراله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر قزوین
سمیرا حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

بازسازی شکلیکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مسائل مطرح شده دربسیاری از شاخه های علوم کامپیوتر می باشد با استفاده از این مساله می توان ساده تر و سریعتر ویژگیهای یک شکل را مورد بررسی و تحلیل قرار داد هدف از بیان این مساله یافتن یک ساختار خوش تعریف از روی مجموعه ای از نقاط میب اشد دراین مقاله یک رویکرد جدید برای بازسازی شکل ارایه شده است که خروجی آن یک گراف و ورودی ان مجموعه نقاط مرزی می باشد روش پیشنهادی مجموعه ای از نقاط مرزی را که بخشی از شکل اولیه درآن حذف شده است به عنوان ورودی دریافت می کند سپس با محاسبه فواصل اقلیدسی بین نقاط و رسم رئوس و ورونوی انها مجموعه نقاط جدیدی تولیدمی شود با اضافه کردن نقاط جدید تولید شده به نقاط اولیه و اجرای الگوریتم shape -a برروی مجموعه نقاط نهایی فرآیند بازسازی شکل انجام میگیرد نتایج آزمایش نشان داد الگوریتم پیشنهاد شده موجب کاهش خطای بازسازی شکل نسبت به شکل اولیه می شود.