سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین منتظرالقائم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی بدری – معاون و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا و مدیرگروه پژو
احمد صداقت – عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگ

چکیده:

استخراج و نقل و انتقال بخش قابل توجهی از نفت خام در محیطهای آبی، امکان پخش نفت در دریاها را زیاد نموده است. از آنجا که انتشارنفت در آب زیانبار بوده و صدمات زیادی به محیط زیست و خطوط ساحلی وارد میآورد، پاکسازی نفت از آبهای سطحی، بسیار مورد توجهقرار گرفته است. یکی از روشهای تمیزکاری نفت از محیطهای آبی استفاده از یدککشهای پاکسازی نفت میباشد. با توجه به زیانبار بودنحضور آلودگی در آب، کاهش زمان عملیات تمیزکاری به کوتاهترین زمان ممکن و حداقل نمودن هزینه تمیزکاری بر مبنای حجم نفت ریخته شده امری ضروری است. هدف در اینگونه مسائل عبارتست از تعیین بردار بهینه موقعیت که زمان پاکسازی لکه نفتی حداقل شود. با توجه به وجود مناطق نفتخیز و پایانههای نفتی در دو منطقه جزیره خارگ و بندر عسلویه، هدف از پژوهش جاری تهیه سناریوهای مناسب پاکسازینفت در این دو منطقه میباشد. بدین منظور ابتدا رفتار لکه نفتی از لحاظ چگونگی انتشار و استهلاک شناسایی شده و سپس زمان رسیدن یدککشهای پاکسازی نفت و تاثیر سرعت و ظرفیت پاکسازی یدککشها به کمک الگوریتم ژنتیک در این دو منطقه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت استقرار بهینهای برای قرارگیری یدککشها ارائه میگردد