سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کاظم فرزامیان –
مهرداد غلامپورسردشتی –
حسین نیازی –

چکیده:

مستند ذیل خلاصه ای از بهبود های لجستیکی درزمینه کاهش هزینه حمل که نتیجه پروژه کاهش حمل هوا می باشدذکر شده است بهبودهای مذکور شامل بهبود درطرح و ابعاد پالت هایمخصوص ارتفاع تریلی های حامل پالت ها و نیز ترکیب بهینه چیدمان پالت ها درتریلی می باشد به منظور کاهش هزینه های حمل موارد قابل بهبود درپالت ها و نیز درابعاد و سایل حمل شناسایی شده و پس از بهبود ظرفیت حمل افزایش یافته است برای محاسبه میزان بهبود درهرسال ظرفیت تولید سالانه به عنوان مبنا قرارگرفته و نهایتامیزان صرفه جویی ریالی که صرفه جویی قابل توجهی می باشد محاسبه شده است این مستند به عنوان الگویی برای همه صنعت گران علی الخصوص خودروسازان و قطعه سازان کشورعزیزمان ایران درزمینه کاهش قیمت ها و فراهم آوردن زمینه های جهانی شدن بوده ودرحقیقت بیانگر این استکه تغییرات به ظاهر کوچک ولی اثر گذاردرطرح پالت ها و وسایل حمل و جامع نگری درطراحی ها چه تاثیری درهزینه ها و قیمت تمام شده محصول دارد.