سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهداد همتیان – کارشناس ارشد محیط زیست شرکت پتروشیمی امیرکبیر ، سازمان منطقه ویژه اق
میثم هاشمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

پسماند مایع Spent catalyst واحد B1 بعلت ترکیبات هیدروکربنی فرار دارای پتانسیل بالای اشتعال بوده و نگهداری و جابجایی آن بسیار خطرناک است . ترکیبات این ماده شامل Butene 1= 6.52%wt ، Hexanes= 17.13%wt ، N- hexane = 3.47%wt ، Octenes = 12.98%wt ، Ti = 2.7%wt ، Al= 3.7%wt و ۴۴٫۵%wt هیدروکربنهای دیگر بود ه و تنها راه حل دفع آن سوزانده می باشد ولی نگهداری ، جابجایی و حمل و نقل و بدلیل فعال بودن ماده سوزاندن آن بسیار مشکل می باشد . فلزات Ti و Al در محیط آزاد بسیار فعال بوده و در محیط آبی واکنش شیمیایی گرمازایی ایجاد می نماید . در این تحقیق پسماند Spent catalyst در محیط آزمایشگاهی در یک بشر که از طریق حمام خنک نگه داشته می شود ( همراه با میکسر ) با آب واکنش داده و پسماند از حالت مایع و فعال به صورت جامد و غیر فعال تبدیل گردید ( کاهش پتانسیل خطر ) . در این بررسی در مرحله اول ۱۰۰ سی سی از پسماند که حدود ۸۱٫۵۹ گرم وزن داشت با حدود ۱۷ سی سی آب واکنش داده که وزن پسماند بعد از انجام واکنش به ۶۴٫۰۷ گرم کاهش پیدا نمود ، یعنی در مرحله اول ۲۱ درصد وزن پسماند کمتر گردید. در مرحله دوم بررسی ، پسماند جامد که پتانسیل خطر آتش سوزی آن از بین رفته بود به مدت یک ساعت در کوره ۵۵۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد و نمونه بدلیل وجود هیدروکربن بعد از کوره به مقدار ۶۴ درصد کاهش پیدا نمود که مجموعاً در دو مرحله حجم پسماند حدود ۸۵ درصد کاهش پیدا کرد .