سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – عضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی شاهرود
علی اکبر رودباری – دانشگاه علوم پزشکی شاهروددانشجوی دکتری
زینب رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

حجم زباله منجر به افزایش هزینه های جمع آوری حمل و دفع نهایی آن میشود درصد بالای رطوبت نیز باعث تخریب سریع ماشین آلات جمع آوری و حمل و افزایش تولید شیرابه دراماکن دفن ودرنتیجه افزایش احتمال آلودگی خاک و منابع اب سطحی و زیرزمینی می شود لذا تلاشهای فراوانی درجهت پیدا کردن راه حلهایی برای مقابله با این دو مشکل درحال انجام است هدف این مطالعه طراحی و ساخت سطل زباله ای است ک ه شیرابه را از ترکیب زباله خارج می سازد ودرنتیجه حجم خشک زباله کاهش و مقدار شیرابه ان نیز به حداقل می رسد این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی است که به منظور ساخت دستگاه ابتکاری فشرده ساز مکانیکی زباله خانگی و بررسی اثر ان درکاهش حجم و شیرابه زباله انجام شد این دستگاه برا یاولین بار درایران و در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و درمدت ۶ ماه طراحی و ساخته شد.