سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا شولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد حقانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شبکههای حسگر ویدئویی بی سیمWSN)دارای محدودیتهایی از جمله پهنای باند کم، انرژی و توان محاسباتی پایین میباشند. ازآنجا که مصرف انرژی ناشی از انتقال اطلاعات در شبکههای حسگر، بسیار بیشتر از مصرف انرژی ناشی از محاسبات در گرهها میباشد، مهمترینروش برای مقابله با محدودیتهای انرژی این شبکهها، کاهش مصرف انرژی ناشی از انتقال اطلاعات در شبکه میباشد. دادههای ویدئویی به دلیل ماهیتشان میزان انرژی بیشتری را نسبت به دادههای معمولی برای جابجایی در شبکه نیاز دارند بنابراین در این مقاله الگوریتمی ارائه شده است که با بهره گیری از وابستگی طبیعی موجود بین دادههای ویدئویی انتقالی در شبکههای حسگر و با استفاده از کدینگ ویدئویی توزیع شده، حجماطلاعات ارسالی در شبکه را به صورت چشم گیری کاهش میدهد و در نتیجه افزایش طول عمر شبکه را در پی خواهد داشت. نتایج حاصل ازشبیه سازی، کاهش قابل ملاحظه حجم اطلاعات انتقالی درWSN ها را در ضمن حفظ کیفیت اطلاعات نشان میدهد