سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا رخشنده رو – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمد اکبری ماکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ترکیب سرریز – دریچه یا روگذر – زیرگذر یکی ازانواع سازه های هیدرولیکی می باشد که درسالهای اخیر عمدتا برای عبور سیال درمواردی که سیال حاوی سرباره و رسوب بصورت همزمان می باشد مانندکانالهای عبور فاضلاب بکاررفته است سازه روگذر – زیرگذر با تقسیم دبی عبوری از بالا و پایین خود از انباشت سرباره و رسوب درپشت سازه جلوگیری می کند ازدیگر کاربردهای عملی این ترکیب می توان انواع سدهایتاخیری را نام برد درسدهای تاخیری برای جلوگیری از انباشت رسوب درپشت سد که منجر به کاهش حجم مفید مخزن می گردد اقدام به تعبیه تخلیه کننده های تحتانی می گردد از طرف دیگر این نوع سدها به علت برآورد اهداف طراحی و عبور سیلاب های محتمل به صورت روگذر نیز عمل می کنند که ازا ین دو جهت مدل ترکیبی روگذر – زیرگذر ایده ی مناسبی برای تحلیل این نوع سدها می باشد اگرچه این نوع سازه دارای کاربرد فراوانی درسازه های هیدرولیکی می باشد اما متاسفانه مدل سازی عددی این ترکیب از لحاظ شبیه سازی هیدرولیک رسوب گسترش چندانی نیافته است.