سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی موحدی – دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشجوی کارشناس
محمد شیشه ساز – دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو هیئت علمی گروه مکانی

چکیده:

در متن حاضر ابتدا اتصال تک لبه ماده مرکب با ماتریس فلزی تحت کشش به روش اجزا محدود مدلسازی و تنش برشی در لایه چسب استخراج می گردد. سپس، شیارهایی در فصل مشترک چسب و لایه چسبیده شده در انتهای چسب ایجاد می گردد و تاثیر طول و عمق شیارها بر کاهش تنش برشی بیشینه بررسی می گردد. با این کار بیشترین کاهش تنش برشی در حالتی رخ می دهد که عمق شیارها به اندازه نصف ضخامت چسب و طول شیارها یک چهارم طول چسب باشد. در این صورت تنش برشی بیشینه ۳۴ درصد کاهش می یابد.