سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا یاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عباس فتاحی – دانشگاه صنعتی همدان-گروه مهندسی برق
بابک مظفری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه برق تهران پارس

چکیده:

در هر شبکه توزیع بطور کلی ، تعدادی کلیددر حالت عادی باز( یا کلید N.O ) و تعدادی کلید در حالت عادی بسته( یا کلید N.O ) وجود دارد . با بستن بعضی کلیدهای باز وباز نمودن برخی کلیدهای متناظر در شبکه اولیه میتوان آرایش شبکه را برای رسیدن به اهدافی خاص جهت بهینه سازی شبکه مورد نظر تغییر داد . بدیهی است با تغییر حالت کلیدهای شبکه آرایش جدیدی ایجاد خواهد شد. در این مقاله ابتدا روش مدلسازی شبکه بیان گردیده وسپس براساس روش بهینه سازی توسعه یافته هوش ذرات (epso) ساختار بهینه با کمترین تلفات و پروفیل ولتاژ مناسب مشخص می گردد.الگوریتم ارائه شده بر روی یک شبکه واقعی ۷۳ فیدری که بخشی از شبکه فشار متوسط در منطقه برق تهران پارس می باشد شبیه سازی گردیده وبا ساختار پایه مقایسه گردیده است.نتایج حاصله نشان میدهد روش ارائه شده در مدلسازی شبکه های توزیع واقعی وهمچنین کاهش تلفات وبهبود پروفیل ولتاژ موثر میباشد.