سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر ریحانی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
جمشید براتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
حسن براتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود جورابیان – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی بارهای غیرخطی شامل یکسوساز های صنعتی مربوط به الکترولیز نمک طعام درمجتمع پتروشیمی بندر امام, به عنوان منابع تولید هارمونیک در سیستمهای توزیع صورت گرفته است. سپس به طراحی فیلترهای پسیو برای حذف هارمونیکی و جبران توان راکتیو در یکسوساز برای حذف هارمونیکهای تولید شده استفاده شده است. این منابع تولید هارمونیک به همراه فیلترهای آنها در یک شبکه توزیع واقعی در نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هارمونیکها به عنوان عامل تلفات انرژی الکتریکی کاهش یافتهو کیفیت توان به دلیل جبران سازی توان راکتیو بهبود می یابد.