سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

البرز حاجیان نیا – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
بابک ابراهیمیان –
دانیال هادی زاده بزاز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

از مهمترین اصول لازم درگودبرداری های طراحی سیستم سازه نگهبان مناسب و کنترل مقادیر جابجایی دیواره گودبرداری میب اشد امروزه روشهای متفاوتی دراجرای گودبرداری های عمیقنیمه عمیق مرسوم می باشد که ییک از مناسب ترین این روشها سیستم میخ کوی نیلینگ و انکر است طراحی ایمن و اقتصادی دیوارهای دارای انکر و میخ کوبی شده بصورت اجرای جداگانه و یا توام این دو سیستم تحت بارهای جانبی رانش خاک و زلزله به ویژه درمناطق شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و درنتیجه تحلیل مهندسی دقیق تغییر شکلهای جانب یدر ترکیب ظرفیت خمشی و برشی میخ ها و اندرکنش خاک ـ سازه مرحله ای پیچیده درطراحی این سیستم بشمار می روئد در اکثر پروژه های گودبرداری از روش میخ کوبی و یا از روش انکر بصورت مستقل استفاده می شود. دراین مقاله هر دو روش میخ کوبی و انکر بیان شده و سپس روش به نسبت جدید ترکیب این دو روش بیان و گود درنظر گرفته در نرم افزار Plaxis توسط این روش ترکیبی مدلسازی و مورد بررسی قرار میگیرد.