سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامران رحیم اف – استادیار رشته مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه آزاد ا
مهشا نراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل, دانشگاه آز
مهدی ن نبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل, دانشگاه آز

چکیده:

تصادفات جاده ای یکی از مهمترین علل وقوع مرگ و میر در سراسر دنیا محسوب می شود و خطاهای انسانی، مهمترین دلیل وقوع این گونه تصادفات شناخته شده است. در بین عوامل دخیل از سوی عامل انسانی، یکی از مؤثرترین علل تصادفات جاده ای، خستگی و عدم تمرکز راننده می باشد. در سراسر جهان همواره سعی بر این است تا به نحوی از فراوانی و شدت وقوع این گونه تصادفات جلوگیری شود. در سالهای اخیر با طراحی سیستم های هوشمند درون خوردو گام هایی اساسی در این زمینه برداشته شده است. سیستم هشدار دهنده انحراف از مسیر یکی از سیستم هایی است که با هدف کاهشفراوانی وقوع و شدت تصادفات ناشی از عدم تمرکز راننده طراحی شده است. ساختار این سیستم به گونه ای است که با شناسایی خطوط جاده به راننده وسیله نقلیه ای که در حال انحراف از مسیر اصلی حرکت می باشد هشدار لازم را می دهد. در این مقاله هدف آشنایی کلی با سیستم هشدار دهنده انحراف از خطوط بوده و به معایب ومزایای آن پرداخته شده است. با توجه به عدم استفاده از این سیستم در ایران در انتهای مقاله راهکارهای لازم برای استفاده از این سیستم در ایران ارائه شده است.