سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود صمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

مونتموریلونیت به عنوان یکنانو ذره رسی که عمده ترین فاز موجود دربنتونیت را تشکیل میدهد با ابعاد حدود ۱۰ آنگستروم و با داشتن خواص منحصر بفردی مانند تورم پذیری درمحیط های قطبی سطح ویژه بالا خواص الکتریکی سطحی و ظرفیت تبادل کاتیونی توانسته است کاربردهای مختلفی را در صنعت و تحقیقات پیدا کند از جمله این کاربردها می توان به استفاده از آن به عنوان پایه برای واکنشهای کاتالیستی پرکننده و همچنین جاذب اشاره کرد که درهریک از این موارد کاربردهای متنوعی درمقالات بیان شده است. تحقیقات جالبی نیز درمورد استفاده از مونت موریلونیت به عنوان پرکننده در غشای مبادله کن پروتون درپیل سوختی انجام شده است دراین مقاله سعی شده با معرفی این ماده قدرتمندو بیان ویژگیها و خواص منحصر بفرد ان به بررسی کاربرد آن درپیل سوختی که باعث کاهش تراوایی الکتولیت یا همان غشای مبادله کن پروتون می شود اشاره شود.