سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید زارع پور – کارشناس الکترونیک، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا
مهدی راهی – کارشناسارشد مخابرات، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا
محمد رضا امینی – دکتری برق- الکترونیک، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

تداخل الکترومغناطیسی EMI نویز نامطلوبی است که از یک وسیله یا سیستم ایجاد شده و در عملکرد عادی وسایل الکترونیکی تداخل می کند استفاده روزافزون از مدارات الکترونیکی در مخابرات، کامپیوترها، وسایل نقلیه و …، ما را ملزم به بکارگیری این وسایل در نزدیکی یکدیگر می کند بنابراین تداخل الکترومغناطیسی یکی از مسائل اساسی در طراحی مدارات الکترونیکی شده است که باید به آن توجه ویژه ای شود . از طرفی با پیشرفت تکنولوژی و کوچکترشدن مدارات مجتمع الکترونیکی، معمولاً تعداد زیادی مدار الکترونیکی در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند که اهمیت EMI را بیشتر می کند. با توجه به این موضوع، تجهیزات الکترونیکی باید طوری ساخته شوند که کمترین تأثیر را از نویز محیط اطراف داشته باشند و همچنین کمترین نویز را به محیط اطراف پخش کنند. مهمترین بخشی که امروزه در مورد کشتیهای نیروی دریایی مطرح است، استفاده ی همزمان از تجهیزات الکترومغناطیسی در یک مکان کوچک است. این تجهیزات شامل رادار، سیستم ناوبری، سیستم مخابراتی، سیستم کنترل آتش و سیستم های مربوط به جنگ الکترونیکی هستند. در این مقاله به منظور کاهش تداخلات الکترومغناطیسی در شناورها سه مورد از روش های مفید و متداول که مخصوص کشت یها میباشند، بیان شده است.