سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

پیمان سعید نیا – معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مسکن استان کردستان

چکیده:

در این مقاله سعی شده مه اهمیت روز افزون تکنولوژیهای اطلاعات و ارتباطات ICTs به خصوص کامپیوتر و اینترنت خاطر نشان شده و نقش آنها در توسعه و اشتغال زایی در روستاها مورد توجه قرار گیرند. بدین منظور ابتدا به اجمال به گذار اقتصاد جهانی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش و تغییرات ترتب بر آن پرداخته شده و سپس به اهمیت ICTs در توسعه اشتغال اشاره شده است. شکاف دیجیتال نیز از جمله مسائل مهم بحث برانگیز طی سالهای اخیر بوده مه در قسمت بعد آورده شده و به دنبال آن به ضرورت ICTs در روستاها و فعالیت های سازمانهای بین المللی در این زمینه پرداخته و متعاقبا چگ.نگی استفاده از آنها در کشورهای درحال توسعه و ذکر مثالهایی از رخی تجارب مربوطه بحث ادامه می یابد. سپس وضعیت موجود در ایران از نظر برنامه ها و طرحهای در دست اجرا وهمچنین کارهای صورت گرفته در این زمینه برسی شده و آمارهایی نیز از زیر ساختها و وضعیت نیروی انسانی از نظر بیکاری و سطح سواد به تفکیک سن و جنس مورد اشاره قرار گرفته اند. نتیجه گیری و پیشنهاد نیز مبحث آخر است.