مقاله کاهش بیان ژن استئونکتین توسط اسید گالیک در سلول های عضله صاف دیواره رگ ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۹۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: کاهش بیان ژن استئونکتین توسط اسید گالیک در سلول های عضله صاف دیواره رگ ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های عضله صاف دیواره رگ ها
مقاله اسید گالیک
مقاله استئونکتین
مقاله آترو اسکلروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهندس سامانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: قطره سامانی کیهان
جناب آقای / سرکار خانم: فتح پور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: صالحیان دهکردی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در کلسیفیه شدن دیواره رگ ها یک از عوامل مهم در پاتوژنز آترواسکلروز است و پروتئین های ماتریکس استخوان و فاکتورهای تنظیمی از جمله استئونکتین نقش اساسی در تشکیل آتروم و پیشرفت آترواسکلروز به عهده دارند. مطالعات نشان داده اند که مصرف آنتی اکسیدان ها سبب کاهش کلسیفیه شدن عروق و کاهش بروز بیماری های قلبی عروقی می گردند. در این مطالعه تاثیر اسید گالیک بر بیان ژن استئونکتین مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، میزان مهارکنندگی  (IC50) %50اسید گالیک بر سلول های عضله صاف دیواره رگ ها در سلول های کشت شده تعیین گردید؛ سپس این سلول ها با غلظت های ۱۶۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ میکرومولار اسید گالیک به مدت ۴۸ ساعت در برابر گروه کنترل تیمار شدند. بعد از استخراج RNA و سنتز cDNA، میزان بیان ژن استئونکتین با روشReal Time PCR  مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: اسید گالیک در غلظت های ۱۶۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ میزان بیان ژن استئونکتین را در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب ۱٫۳۷، ۲٫۹۳ و ۷٫۳ برابر کاهش داد (P<0.05).
نتیجه گیری: اسید گالیک بیان ژن استئو نکتین را کاهش می دهد؛ لذا به نظر می رسد با کاهش بیان ژن استئونکتین بتواند کلسیفیه شدن رگ ها را کاهش داده و روند تشکیل آتروم در دیواره رگ ها را کند نماید و بنابراین ریسک ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی را تقلیل دهد.