سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید سلمانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شهابی –

چکیده:

اضافه ولتاژهای سریع کهدرهنگام قطع و وصل سکسیونرها درپست های با عایق گازی GIS تولید میشوند اثرات نامطلوبی برتجهیزات حفاظتی و اندازه گیری پست های گازی و حتی تجهیزات فشارقوی مانند ترانسفورماتورقدرت گذاشته و نیز اضافه جریان های ناشی ازاین نوع کلیدزنی باعث القا ولتاژ درمدارهایکنترلی پست گازی شده و ایجادخطا درعملکرد آنها را موجب می شود بنابراین روشهای کاهش این اضافه ولتاژ ها درپست های با عایق گازی بسیار حائز اهمیت می باشد دراین مقاله با شبیه سازی یک پست گازی ۲۳۰ کیلوولتی درنرم افزار ATPDRAW دوراهکار موثر برای کاهش اضافه ولتاژهای گذرا دراین پست یعنی استفاده از مقاومت وصل درسکسیونر و قرا ردادن حلقه های فریت دراطراف سکسیونر مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت