سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریده عتابی –
المیرا موسی‌زاده نمینی –
آرش رسولی –

چکیده:

در این مقاله با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران، مشخصات یک نمونه ساختمان مسکونی ۸ واحدی و میزان تقاضای الکتریسیته مصرفی ساختمان مورد نظر، دو سناریو با در نظر گرفتن نرخ فروش برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر در کشور ایران و نرخ فروش برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر در اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی A یک سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه سراسری برق برای تأمین برق مورد نیاز با نرخ فروش برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر در کشور ایران و در سناریوی Bهمان سیستم با نرخ فروش برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر در اروپا با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سناریوی Aبه دلیل پایین بودن نرخ فروش برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر در کشور ایران از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. در سناریوی B به ازای پانل‌های فتوولتائیک (kW10) نصب شده MWh 416/16 برق تولید می شود. با در نظر گرفتن نرخ فروش برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر در اروپا میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای tCO2/yr 2/8، کاهش هزینه خسارت های زیست‌محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه‌ایtCO2 84 $US و دوره بازگشت سرمایه yr 6/5 خواهد بود. بنابراین در صورت فروش برق تولیدی از سیستم های فتوولتائیک به شبکه سراسری با نرخ فروش انرژی‌های تجدید پذیر در اروپا (kWh 57/0 $US) استفاده از این سیستم ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.