سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه تقدیس – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد بوشهر
مهران یزدی – دانشگاه شیراز
سیدعلی موسوی – دانشکده تحصیلات تکمیلی بوشهر

چکیده:

باتوجه به رویکرد روزافزون دانشمندان دراستفاده ازروشهای هوشمند جهت بدست آوردن تمامی لیدهای استاندارد سیگنالهای قلبی از مجموعه کمتری از لیدها دراین پژوهش شبکه های عصبی بطور کامل مورد ارزیابی قرارگرفته شد تا بتوان با بکارگیری آن روشی را به منظور استخراج ۱۲ لید استاندارد EEG ارایه نمود دراین روش برای پیشگیری از Overfitting درآموزش شبکه عصبی الگوریتم Early Stopping جدیدی مبتنی برخوشه بندی فازی برروی داده ها اعمال شده است که از ترکیب FCM و خوشه بندی تفاضلی بدست می آید این الگوریتم امکان تقسیم بندی بهینهه داده های آموزش معتبرسازی و آزمایش را برای ما فراهم می آورد نتایج آزمایش روش پیشنهادی برروی بیماران نشان میدهد که درمقایسه با دیگر الگوریتم ها الگوریتم ارایه شده از توانایی بسیاربالاتری درتخمین سیگنالها برخوردار است