سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نجمه نسیمی فر – کارشناس ارشد روانشناسی
علیرضا حیدریی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
ایران داودی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضرتعیین اثربخشی روش MBSR بربهبود درد و کاهش اختلال درعملکرد روزانه درزنان مبتلا به دردهای مزمن بود شرکت کنندگان ۲۴نفرازمراجعه کنندگان به بخش فیزیوتراپی بیمارستان نفت اهواز بودند که به صورت تصادفی دردو گروه ازمایش و کنترل قرارگرفتند و درمراحل پیش ازمون پس ازمون و پیگیری به پرسشنامه سیاهه چندوجهی دردمزمن پاسخ دادند نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که مداخله MBSR درصورت تداوم تمرینات می توانددرکاهش شدت درد و کاهش اختلال درعملکرد روزانه موثر باشد.