سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس شمس الدینی – نویسنده اول ومسئول :دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،

چکیده:

تولید زباله محصول فعالیت انسانی است و کمیت و کیفیت زباله با الگوی مصرف کالا توسط جامعه رابطه مستقیم دارد ویکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مواد زائد جامد میباشد و با توجه به افزایش جمعیت و تولید بیشترو متنوع تر ز باله ها ، در سالهای اخیر مدیریت مواد زائد، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . و موجب شده تا مواد زاید جامد به عنوان یکی از معضلات بشر در آید که هم سلامت و هم محیط زیست انسان را به خطر می اندازد لذا اتخاذروشهای مدیریتی که کاهش تولید زباله را در پی داشته باشد ضروری و از اولویت خاصی برخوردارمیباشد، به نحوی که با اعمال مدیریت صحیح در مراحل مختلف تولید، نگهداری،حمل ونقل و دفع نهائی زباله ها ، سلامتی محیط زیست حفظ میگردد. توجه به آلودگی محیط زیست و مقابله با آلودگی از طریق برنامه های زیست محیطی از جمله مدیریت مواد زاید،اکنون در بهداشت و اقتصاد جهان مطرح میباشد . کمینه سازی و کاهش مواد زاید اغلب یک استراتژی اقتصادی است که نهایتاً اهداف زیست محیطی با کیفیت مطلوب و مناسب راتأمین خواهد کرد . با کاهش مواد زاید خطرناک به افق های وسیع تری در کنترل آلاینده ها در محیط زیست دست خواهیم یافت.