سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی دانشگر – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک
بهنام امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه و عدم انطباق استانداردهای معابر شریانی و تقاطعات آنها با این رشد فزاینده موجب افزایش بروز تصادفات و کاهش ایمنی در طول کریدورهای شریانی و همچنین تقاطعات با معابر شریانی می گردد که اساسا علت اصلی بروز آن تداخل وسایل نقلیه در تقاطعات و افزایش نقاط برخورد در آنها می باشد لذا با درنظر گرفتن اهمیت تفکیک و جداسازی نقاط برخورد درتسهیل رانندگی و بهبود شاخص ایمنی در تقاطعات دراین تحقیق با هدف حذف اثر حرکت گردش به چپ در تقاطعات و کاهش نقاط برخورد در آنها به معرفی و ارزیابی تکنیک های نوین وموثر غیرمتعارف درکاهش نقاط برخورد تا دستیابی به کاهش احتمال بروز تصادفات درتقاطع های با معابر شریانی پرداخته خواهد شد.