سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عباس زورقچیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مسلم دیده بان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدمحمدجواد اسدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سعادت پورمظفری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله شامل دو قسمت اصلی می باشد درابتدا یک آنالیز تزریق اشکال شبیه سازی شده برروی یک پردازنده دو هسته ای مبتنی ببرمعماری MIPS ارایه می شود درادامه یک بهینه سازی درقسمتهای آسیب پذیر پردازنده اعمال کرده و اثرات این بهبود را مانند تحمل پذیری اشکال آن مساحت و تاخیر در آن ارزیابی می شود برای اولین ازمای ش۹۱۰۰ اشکال برروی ۱۱۴ مکان تزریق می شود به منظور تشخیص میزان بهبود قابلیت اعتماد تعداداشکالهای گذرا در تعداد مکانهای اشکال مشابه تزریق شده و نتیجه با حالت بدون اشکال مقایسه می شود ارزیابی قابلیت اعتماد اشاره به این دارد که بسته به مکان تزریق اشکال و خصوصیات بنچ مارک ها اثرات اشکال بصورت معناداری تغییر می کند ارزیابی قابلیت اعتماد اشاره به این دارد که درحالت میانگین بیشتر اجزایی که درمعرض آسیب قرار دارند واسط گذردهی پیام داور و شمارنده برنامه می باشند. این ها اهدافی برای بهینه سازی به شمار می آیند که قابلیت بررسی در آنها وجود دارد روشهای تحمل پذیری اشکال که دراین مقاله استفاده شده برای بهبود قابلیت اعتماد در داور و بنابرروش TMR می باشد.