سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ناصر وفائیان – کارشناس ارشد آبخیزداری و منابع طبیعی

چکیده:

و باز هم مردم از شکرانه نعمت ها روی گردانیدند و ماهم سیل عرم سیل مهلک را بر آنها قوم سبا فرستادیم و بجای درختان میوه دار به آنها درختانی دارای میوه های تلخ و ترش و بدمزه و کمی درخت کنار دادیم. اری پدیده سیل اگرچه بعنوان یک واکنش عادی در علم هیدرولوژی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد لیکن در وجه خانمانسوز ومخرب ان خانه و کاشانه زمین و مزرعه و باغات و انچه را که بشرطی سالیان متمادی با رنج و تعب فراهم نموده نظیر آنچه را که د ردهه های اخیر شاهد هستیم بکام نابودی فرو می رود که بدرستی می توان مصداق ایه شریفه فوق الاشاره تحت عنوان کفران نعماتالهی معنا نماییم انچه که مسبب انگیزه تولد عنوان کنفرانس گردیده همانا واکنش هیدرولوژیکی ناهنجار و بدور از انتظاری است که در دهه های اخیر هراز چند گاه گوشه هایی از مملکت اسلامی و اخیرا مناطق زیادی ازخطه سبز شمال کشور را شدیدا متاثر و تخریب می نماید که از جمله این سیلابهای مهیب می توان به وقایع هیدرولوژیکی بسیار شدید سال ۶۴ خوزستان و لرستان ، سال ۶۴ استان فارس، سال ۷۷نکا، مردادماه سال ۸۰ و ۸۱ گلستان و … اشاره نمود که طی آن از بین رفتن هزاران واحد مسکونی ابنیه فنی و نابودی فجیع غافلگیرانه هزاران انسان بیگناه در پی داشته و تسلیل و تکرار بیشتر این فجایع در سنوات اخیر ریشه در برهم خوردن تعادل اکولوژیک حوزه ابخیز و نهایتا ایجاداختلال در نظم اکوسیستم جهانی و متعاقب آن بروز تغییرات فاحش د رسیکل هیدروکلیمایی و بروز سیلابهای غیره منتظره موضوع این کنفرانس می گردد.