سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف عباسیان – گروه مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
زاهد احمدی –

چکیده:

پلی اتیلن ترفتالات PET طی زمان استفاده و حیت فرایند مجدد مذاب دستخوش تغییراتی دروزن مولکولی شده است که باعث تخریب و کاهش وزن مولکولی آن میگردد دراین مطالعه ازمیان روشهای مکانیکی مختلف تکنیک اکستروژن واکنشی فرایند توسعه زنجیر جهت افزایش گرانروی ذاتی PMDA PET به عنوان توسعه دهنده ی زنجیر انتخاب شده است هدف بررسی میزان توانمندی توسعه دهنده زنجیر درافزایش گرانروی ذاتی با استفاده از تغییر غلظت توسعه دهنده زنجیر به عنوان یکی از متغیرهای مورد استفاده دراین تکنیک است تهیه نمونه ها دریک اکسترودر دومارپیچ غیرهمسانگرد صورتگرفت آزمون ویسکوزیته ذاتی و گروه انتهایی کربوکسیل و MFI و همچنین محاسبه وزن مولکولی و گروه انتهایی هیدروکسیل برای ارزیابی فرایند صورتگرفت که افزایش ویسکوزیته ذاتی و MFI نمونه ها و همچنین کاهش گروه انتهایی کربوکسیل نشان دهنده موفقیت آمیز بودن فرایند است.