سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک، دا
بهاره شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد

چکیده:

فیلتر گابور یکی از پرکاربردترین تکنیکهای استخراج ویژگی در تشخیص چهره میباشد، که در مقابل تغییراتی مانند چرخش و تغییر مقیاس پایداری خوبی دارد. اما ویژگیهای استخراج شده توسط این فیلتر عموما دارای ابعاد بالایی هستند که برای کاهش ابعاد آن از الگوریتمهای انتخاب ویژگی استفاده میشود. بعبارت دیگر با کاهش طول بردار ویژگی نه تنها ویژگیهای نامفید حذف میشوند بلکه زمان محاسبات نیز کاهش خواهد یافت. لذا در این مقاله از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب زیر مجموعهای از ویژگیهایی که دارای تمایز و پایداری بالاتری هستند، استفاده شده است. در نتایج آزمایشات پیادهسازی موفقیت آمیزی از این کار ارائه شده است.