سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمّد مهدی رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی_زراعت
مطهّره کیقبادی –
مجتبی کیقبادی –
عیسی خمّری –

چکیده:

بحران آب و هوایی مسأله مهمی است که در چند سال أخیر توجّه جهانیان را به خود جلب کرده است. در تقریباً ۱۰ هزار سال گذشته آب و هوا نسبتاً ثابت بود و سیستم تنظیم طبیعی زمین شرایطی ایده-آل را برای شکوفائی زندگی انسان ها و حیوانات فراهم آورده بود. امّا اکنون به دوره ای جدید وارد شده-ایم، که در آن فعّالیت های زیان آور بشر شدیداً این سیستم های مشابه را که برای ادامه زندگی روی زمین ضروری هستند، تخریب می کند. مطالعات علمی بسیاری نشان داده که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گوشت متّهمان اصلی در ایجاد گرمایش جهانی شتاب گرفته هستند که در طی دهه های أخیر، مشاهده شده و پیامد هایش برای انسان ها، حیوانات و محیط زیست به یک اندازه مصیبت بار است. یخچال های سیاره ما به سرعت در حال ذوب شدن هستند. سطح دریاها در حال بالا آمدن هستند و گونه های حیوانی و گیاهی هر دو با سرعتی وحشتناک در حال ناپدید شدن هستند. تغییر در رژیم غذائی، به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل برای حیات مداوم این سیستم های حامی حیات روی زمین، الزامی است. تغییر جهانی رژیم غذائی به رژیم وگان ارگانیک می تواند به سرعت و بطور مؤثر همه این مسائل را مورد توجّه قرار دهد و مهمترین ابزاری است که برای جبران نمودن این روند پیش رو است.