سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم نظری قهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

آلودگی زیست محیطی شامل موارد متعددی چون آلودگی هوا، آب و صدا می باشد ولی از آنجائی که پاک بودن هوا ارتباط مستقیمی با سلامت انسان دارد توجه محققان و پژوهشگران و طرفداران حفاظت از محیط زیست به کنترل آلودگی هوا رو به افزایش است. امضاء ک نوانسیون تغییر آب و هوا مربوط به کنترل گازهای گلخانه ای را از طرف کلیه کشورها را می توان نمونه این توجه دانست. یکی از روشهایی که اخیراً چشم انداز امید بخشی را برای تصفیه هوا گشوده است روش استفاده از بیوفیلتر می باشد که در این تحقیق ابتدا به تاریخچه پیدایش روش کنترل آلودگی هوا پرداخته و مزایای این روش را که شامل ارزانترین روش سیستم حذف بو و عمر مفید بدون تعویض فیلتر حدود ۵ سال، ساده بودن، عدم وابستگی به کشورها در جهت تهیه مواد اولیه، تأسیسات جانبی آن و سازگار بودن این سیستم با هر نوع اقلیمی در ایران را بیان شده است. در بخش دوم انواع سیستم بیوفیلتر را که اشمل تک لایه ای با بستر روباز، تک لایه ای با بستر محصور شده، سیستم چند لایه ای یا چند مرحله ای و سیستم مدوله می باشد معرفی شده است. سپس کنترل فاکتورهای مهم در فعالیت سیستم بیوفیلتر که شامل رطوبت بستر، PH بستر، فشار، مدت تماس با بستر و با سطحی و بار جرمی مطرح شده است. در قسمت سوم صنایعی را که سیستم بیوفیلتر در آنها کاربرد دارند را معرفی کرده و نوع ترکیبات که توسط این سیستم در صنایع حذف می گردد را مورد بررسی قرار گرفته است. و در انتها سه نمونه از مطالعات تحقیقاتی در این زمینه را به عنوان شاهد مطالعاتی تحت عناوین ارزیابی عملکرد بیوفیلتر جهت کنترل گاز آمونیاک خروجی در واحد تهیه کمپوست، کنترل و حذف ترکیبات فرار توسط بیوفیلتر و سپس تصفیه میکروبی بخار هوای آلوده به آلوده کننده استایرن توسط سیستم بیوفیلتر شده است. با ویژگی های منحصر به فردی که این سیستم دارا می باشد امید می رود که در آینده با استفاده از این علم بتواند هر نوع آلاینده ای را حذف نمود.