سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – استاد دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد
حمید یزدان پناه – دانشجو کارشناسی ارشد طراحی کاربردی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی و کنترل آلودگی صوتی درجوامع امروزی به دلیل تاثیرات مخرب آلودگی صوتی برسلامت روانی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است یکی از منابع مهم تولید آلودگی صوتی درمناطق شهری عبور ومرور خودروها و صداهای ناشی ازعملکرد درونی خودرو می باشد دراین پژوهش عوامل ایجاد آلودگی صوتی و ارتعاشات درخودرو نامبرده خواهد شد سپس به بررسی و مدلسازی انتشار موج فشاری درون صداخفه کن ها درخروجی موتورهای درونسوز پرداخته میشود این مدل مقدار جذب صدا صداخفته کن درانتشا رموجهای فشاری هارمونیک را بررسی می کند درادامه تاثیر استفاده ازمواد جاذب صوتی دربدنه صداخفه کن توسط نرم افزار کامسولبررسی میگردد.