سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان اکبری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید محمد قریشی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مهدی فخرطه – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر دادخواه – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به علت افزایش آلودگی محیط زیست در دهه های اخیر، توجه به حفاظت محیط زیست و بخصوص جلوگیری از آلودگی هوا امری مهم و سرنوشت ساز می باشد. در این مقاله به بیان روشی اجرا شده جهت کاهش میزان آلودگی هوای ناشی از انتشار گاز مونواکسید کربن و هیدروکربن های سنگین خروجی از اگزوز واحد باکس آنیلینگ مجتمع فولاد مبارکه پرداخته شده است. با توجه به اینکه گاز خروجی از پایه های واحد باکس آنیلینگ حاوی ۸ تا ۱۲ درصد هیدروژن و در دمای بالایی است، خود می تواند به عنوان منبع حرارتی استفاده گرد. با کرابرد انتگراسیون، فرآیندگاز مد نظر به کوره های واحد بازگشت داده شده تا علاوه بر اینکه مونواکسید کربن موجود در این گاز در اثر سوختن تبدیل به دی اکسید کربن گردد، از انرژی این گاز نیز استفاده مفید شود. در نتیجه این امر، غلظت مونواکسید کربن گاز خروجی از میزان ۵/۰۰۰PPm به کمتر از ۱۰PPm کاهش یافته و میزان صرفه جویی انرژی حدود ۱۸۵۰۰ kj/h برای هر پاینه (معادل ۱۱۰/۰۰۰ نرمال متر معکب گاز طبیعی در سال برای واحد) حاصل گردید.