سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا خادم بروجردی – سازمان بهره وری انرژی ایران
رضا صمدی – سازمان بهره وری انرژی ایران
تیکا سهراب – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

بر اساس اطلاعات موجود ۹۵ درصد برق مورد نیاز کشوراز طریق انواع نیروگاههای حرارتی بخش دولتی و خصوصی تامین میگردد. این نیروگاهها با مصرف انواع سوختهای فسیلی باعث انتشار آلاینده های زیستمحیطی میگردند که از مهمترین آنها میتوان به اکسیدهای گوگرد و ازت اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی میزان انتشار و نحوه کنترل و کاهش آلایندهای هوای نیروگاهی، نیروگاه بخاری ۱۰۰۰مگاواتی شهید رجایی که یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور بوده و در حدود ۳ درصد از برق مصرفی کشور را تولید میکند، انتخاب گردید. بر مبنای نوع و میزان سوخت مصرفی، مقدار انتشارSO2سالانه در نیروگاه شهید رجایی برآورد شده و به بررسی انواع روش های کاهشSO2پرداخته شد. سپس با توجه به وضعیت نیروگاه ۶ سناریو از میان روشهای تر و نیمه خشک برایکاهش دی اکسید گوگرد منتشره تعریف و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفت.