سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد آذرباد – دانش آموخته رشته شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
آرش جوانشیرخویی – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علیرضا میرواقفی – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
افشین دانه کار – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

فلزات سنگین از مهمترین آلاینده های محیطی هستند که طی آلودگی های نفتی و عمل کردهایی نظیر استخراج معادن، ورود پساب های کارخانه های صنعتی به محیط زیست وارد می گردند و باعث آلودگی اکوسیستم های طبیعی می شوند. با توجه به اهمیت خلیج فارس در ارتباط با برداشت و انتقال نفت و همچنین ورود پساب های صنعتی همواره مقادیر زیادی از آلاینده ها به این اکوسیستم آبی و آبزیان وارد می گردد . استفاده از صدف برای کاهش آلاینده ها ازجمله روش های تصفیه بیولوژیکی است. صدفSacostrea cucullata از جمله صدف های بومی خلیج فارس است و یکی از صدف های مهم فیلتر کننده می باشد . هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان جذب فلز کادم یوم ( ۱۵۰ میکروگرم در لیتر ) و مس ( ۲۰۰ میکرو گرم در لیتر ) توسط صدف در شرایط کاملا میدانی می باشد. صدف های زنده غلظت کادمیوم و مس را به ترتیب از ۱۵۰ و ۲۰۰ میکروگرم در لیتر به طور متوسط به میزان ۱۱۸/۶۸ و ۱۳۳/۳۰ میکروگرم در لیتر کاهش دادند . نتایج نشان دادند که پوسته های مرده نیز توانایی خوبی در کاهش غلظت فلزات دارند که بخشی از این توانایی به جوامع میکروبی که بر روی این پوسته ها زیست می کنند بستگی دارد . با توجه به نتایج گرفته شده مشخص می شود که صدفSacostrea cucullata توانایی بالایی در جذب فلزات سنگین دارا میباشد و می توان از آنها به عنوان فیلتر زیستی استفاده کرد