سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مستانه حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
رامین برزگر – کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه
صمد جعفرمدار – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

درکار حاضر به منظور کاهش همزمان آلاینده های Soot,Nox در یک موتوردیزلی پاشش مستقیم طرحی ارائه شده است که در آن با ایجاد یک محفظه فرعی در داخل بدنه پیستون می توان به هدف فوق رسید به همین منظور یک مدل CFD سه بعدی برای فرایند احتراق وتولید آلاینده ها به کاررفته است به منظور بررسی تاثیر ایجاد سلول هوا برروی پارامتر های موتور مدلسازی برای هر دو حالت موتور پایه و موتور اصلاح شده انجام گرفته است نتایج بدست آمده دراین تحقیق برای حالت محفظه پایه با نتایج تجربی و برای حالت محفظه اصلاح شده با نتایج بدست آمده از کد عددی KIVA II مقایسه شده و رفتار قابل قبولی را نشان میدهد با بررسی این نتایج ملاحظه می شود که استفاده از سلول هوا می تواند روش موثری بمنظور کاهش ذرات Soot خروجی از یک موتور دیزلی پاشش مستقیم باشد با استفاده از این روش مقدار soot خروجی در حدود ۲ برابر نسبت به حالت پایه کمتر شده است همچنیننتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده از سلول هوا باعث کاهش قابل ملاحظه ای در مقدار آلاینده NOx خروجی می گردد.